Fiskevårdsförening

Kontakt

Är du intresserad av att få mer

information om Vistens

fiskevårdsförening eller fisket

använd mailadressen info@vistensfvof.se

eller kontakta någon av styrelsens medlemmar direkt.

 

Styrelsen

Ordförande

Lars Emilson

070-568 11 85

lars.emilsson@vistensfvof.se

Sekreterare

Anna Marklew

anna.marklew@vistensfvof.se

Kassör

Henrik Gynnemo

070-565 41 62

henrik.gynnemo@vistensfvof.se

Ledamot

Rolf Henriques

070-397 52 93

rolf.henriques@vistensfvof.se

Ledamot

Rolf Frödin

Suppleant

Stig Emilsson

Webansvarig:

Leif Löfgren

webmaster@vistensfvof.se

 

Styrelsearbetet

 

Fiskevård

Gårdsjöälven

Med ett bidrag på 138 000 sek från länstyrelsen har arbetet med att restaurera Gårdsjöälven genomförts. Vid några tillfällen har det arbetats febrilt med div biotopvård. Elever från Forshagas sportfiskeakademi i har deltagit i restaureringsarbetet under ledning av Bo-Erland Johansson.

Åtgärder som utförts:

Utläggning av sten och blockmaterial

Tillförande av död ved

Förbättring av vandringsvägar

Utläggning av lekgrus

Öppning av sidofåra

Städning/Sanering av kantzon

Permanent överfart för skogsfordon för att undvika körskador mm.

Med detta arbete har det skapats förutsättning för storöringens fortlevnad i området.

Ålutsättning

Som en del av elbolagens åtaganden sker regelbundet ålutsättning i Visten.

Fiskevårdsplan

Styrelsen har med hjälp av Hushållningssällskapet tagit fram en fiskevårdsplan för Vistens FVO. Syftet med den är att hjälpa styrelsen med fiskevårdsarbetet i framtiden.

Årsmöteshandlingar

För åtkomst till protokoll från års-stämmor och styrelsemöten var vänlig kontakta föreningens ordförande eller sekreterare.